مثل ابر باش ولی نبار

این جمله ایست راجع به صبر

در کارهایتان چقدر صبر دارید

آیا زود عصبی میشوید

هر اخلاق شایسته ای که می خواهید داشته باشید

با ید آن را تمرین کنید

 

دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 7 1387
X